Ποια είναι η τελευταία έκδοση στα windows 10

The latest version of Windows 10 is the October 2020 Update, version “20H2,” which was released on October 20, 2020. Microsoft releases new major updates every six months. These major updates can take some … Read more