Κάντε έλεγχο για την ασφάλεια των passwords που χρησιμοποιείται

https://howsecureismypassword.net/