Διαμόρφωση και διαχείριση partitions

http://gparted.sourceforge.net/