Οδηγίες για backup του Outlook Express

http://www.oehelp.com/backup.aspx