Αριθμομηχανή για υποδίκτυα – IPcalc.awmn

Στην ιστοσελίδα

http://IPcalc.awmn

μπορείτε να υπολογίσετε το μέγεθος, τις διαθέσιμες διευθύνσεις IP και τη μάσκα για τα υποδίκτυά σας.

Επίσης παρατίθεται παράδειγμα κατανομής των διαθέσιμων διευθύνσεων IP ενός κόμβου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *