Εφαρμογή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Mozilla Thunderbird 2

Thunderbird 2

Η εφαρμογή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Mozilla Thunderbird 2 είναι πιο ισχυρή από ποτέ. Τώρα, είναι ακόμα πιο εύκολη η οργάνωση, η διασφάλιση και η προσαρμογή της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας.

http://www.mozilla-europe.org/el/products/thunderbird/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *