Τυπώστε αυτό ακριβώς που θέλετε.

Στο https://www.printfriendly.com/ μπορείτε  paste την ιστοσελίδα που θέλετε να τυπώσετε και θα το έχετε  σε καθαρή μορφή να το τυπώσετε, να εξάγετε σε pdf και να το στείλετε με email.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *