Προγράμματα δημιουργίας, προβολής και επεξεργασίας pdf

http://www.bullzip.com/

http://www.cutepdf.com/

http://www.dopdf.com/

PDF-XChange Editor

https://www.foxitsoftware.com/

http://www.pdfforge.org/pdfcreator

http://www.ilovepdf.com/

http://www.pdfunlock.com/

http://www.pdfonline.com/pdf-to-word-converter/

http://pdf2docx.com/

https://www.pdftoword.com/

https://smallpdf.com/pdf-to-word

http://convertonlinefree.com/PDFToWORDEN.aspx

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *