Παίξτε τα Windows στα δάχτυλα

Το RegToy είναι μία εφαρμογή με πλήθος επιλογών για την παραμετροποίηση των
Windows. Διαθέτει δεκάδες επιλογές για τον Explorer, το desktop, το start
menu, αλλά και επιλογές που επηρεάζουν ολόκληρο το σύστημα.
http://www.softpedia.com/get/Tweak/System-Tweak/RegToy.shtml

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *