Κρυπτογραφήστε τα φλασάκια σας

Ενα μικρό και χρήσιμο εργαλείο το οποίο σας επιτρέπει να δημιουργήσετε έναν εικονικό, κρυπτογραφημένο δίσκο σε έναν USB drive. Τα δεδομένα σε αυτόν το δίσκο κρυπτογραφούνται και αποκρυπτογραφούνται on-the-fly, δηλαδή ακριβώς πριν τα διαβάσετε ή τα αποθηκεύσετε.
http://www.rohos.com/products/rohos-mini-drive/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *