Δωρεάν προγράμματα που απαγορεύουν την πρόσβαση σε ανάρµοστες ιστοσελίδες.

Για να προστατέψετε τα παιδιά σας κατά την πλοήγηση στο internet εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας λογισµικό parental control που απαγορεύει την πρόσβαση σε ανάρµοστες ιστοσελίδες.
Μερικές προτάσεις:
The five best free parental control programs
http://www.pcadvisor.co.uk/features/security/3286114/the-five-best-free-parental-control-programs/ 

http://www.ilovefreesoftware.com/16/featured/5-best-free-parental-control-software.html 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *