Δωρεάν πρόγραμμα για διάσπαση και συγχώνευση αρχείων pdf

Το δοκίμασα είναι καταπληκτικό ! Μικρό πρόγραμμα και πολύ γρήγορο!

http://www.adolix.com/split-merge-pdf/

Use our product to split PDF without any cost
Combine PDF files into a single document
Mix PDF files: one page from each PDF file or by custom page groups.
You can even append encrypted PDF files to another PDF
Split PDF files using a customized pattern (similar to Word printing)
Process password protected PDF files

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *