Λίστα με πιστοποιημένο hardware για UBUNTU

Λίστα με πιστοποιημένο hardware:
http://www.ubuntu.com/certification/catalog
&
Λίστα με πιστοποιημένα μοντέλα/κατασκευαστές Η/Υ:
http://www.ubuntu.com/certification

πηγή: http://www.ubuntu-gr.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *