Οι πρωταθλητές στις τεχνολογίες web

Σύμφωνα με την W3Techs το καλύτερο :

Content Management Systems : WordPress
Server-side Programming Languages:PHP
Client-side Programming Languages: Javascript
Javascript Libraries : JQuery
Markup Languages: XHTML
Web Servers : Apache
Operating Systems : UNIX
Traffic Analysis Tools:Google Analytics
Advertising Networks:Google AdSense

Αναλυτικά : http://w3techs.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *