βοηθητικά προγράμματα της Microsoft

πολλά βοηθητικά προγράμματα της Microsoft ΔΩΡΕΑΝ

το autoruns λειτουργεί σαν το msconfig,
το process explorer είναι ένας αναλυτικότατος task manager, ο οποίος έχει επιπλέον τη δυνατότητα να σου δείξει τις συνεργαζόμενες μεταξύ τους διεργασίες

http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/0e18b180-9b7a-4c49-8120-c47c5a693683.aspx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *